Fasadmålning

Med jämna mellanrum bör det göras en utvändig fasadmålning av huset. Detta för att ge ditt hus ett så bra skydd som möjligt. Främst gäller det då trähus men även på ett stenhus har färgen en tendens att flagna efter några år.

Hur länge färgen på ditt hus håller beror väldigt mycket på vilken färg som används, hur ytan är grundbehandlad samt på hur pass noga och vältäckande färgen har målats. Trä är ett levande material som är känsligt mot yttre faktorer såsom fukt och smuts, därför är det extra viktigt att en träfasad underhålls på ett så bra sätt som möjligt.

Har du en lite äldre fasad som skall målas är det bra om du tar reda på vilken typ av färg som använts tidigare. Det ger alltid bäst resultat. Vi kommer hem till dig och kontrollerar detta innan vi påbörjar en fasadmålning, det första besöket är alltid gratis!

Utomhusmålning

När du ska ha ditt hus målat är till stor del väderberoende. För utomhusmålning är försommar eller tidig höst den bästa tiden på året för att måla om. Men något vi svenskar vet, kan vädret variera stort och planeringen är därför viktig. Var ute i god tid med din förfrågan om fasadmålning. 

Innan er fasadmålning kan utföras krävs det en hel del förarbete. Vi utför därför följande moment när vi påbörjar arbetet med en fasadmålning:

  • Färg som sitter löst skrapas bort
  • Ohyvlade ytor borstas med stålborste
  • Dåliga plankor byts ut
  • Fasaden tvättas 1-2 gånger och sköljs noga med vatten
  • Vid behov oljas och/eller grundmålas ytan
  • Små hål eller sprickor tätas
  • Fasaden målas slutligen 1-3 gånger

Måla med ROT-avdrag

Tack vare ROT-avdraget kan du spara upp till 50 000 kr per år och Du slipper allt papperskrångel, Svenska Målerkompaniet AB sköter hela processen åt dig. Varje person som står som ägare på den fastighet (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) som ingår i projektet har rätt till ROT-avdrag. Grundregeln är att du skall bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktionen medges med 30% på arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per ägare och år. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Du kan läsa mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se 

Nöjd-kund-garanti på måleri

När du köper tjänster av oss på Svenska Målerikompaniet AB får du del av Nöjd-kund-garantin som alla Målarmästarnas medlemmar har möjlighet att erbjuda sina kunder för utfört måleri.

Om något inte känns väl genomfört så erbjuds man en gratis, opartisk besiktning och därefter tillrättning av det som avgörs vara bristfälligt utfört måleri.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå